Blower Door - Täthetsprovning

Blower Door mäter tätheten på en byggnad och beräknar luftläckage. Tryckprovning med Blower Door kan med fördel kompletteras med termografering med en värmekamera som visar snabbt och tydligt var det finns täthetsproblem och brister i byggnadens isolering. 

Själva undersökningen tar ca 4 timmar, därefter tillkommer tiden för att behandla och tolka samt att skriva ut en rapport till er. Rapporten är komplett med bilder och förbättringsförslag. Det bästa är om beställaren kan vara med under själva undersökningen. 

Då får man fram var luft läcker in och ger en möjlighet att täta luftläckagen som då ger lägre energiförbrukning och ökad inomhuskomfort.
Blower DoorBlower Door
Blower Door
Blower Door