Energiberäkningar

Enligt Boverkets Byggregler, BBR 9:2, ska det göras en energiberäkning innan ett hus byggs.
Denna energiberäkning ska lämnas in vid bygganmälan. Kontakta oss på Lönn Energi så hjälper vi dig gärna med denna beräkning. 

Reglerna ställer krav på att huset ska vara så energieffektivt som möjligt.
Huset ska när det gäller fönster och isolering konstrueras så det kräver lite energi för att värmas upp. Värmessystem och ventilation ska också vara så energisnåla som möjligt.

Gränsvärden

För att en byggnad skall bli godkänd krävs det att energiförbrukningen och konstruktion (U-värde) är under gränsvärdena. Gränserna för energiförbrukningen påverkas av två saker:
  • vilken klimatzon huset skall byggas i och
  • om den främsta uppvärmningskällan är direktverkande el eller annan uppvärmning
Det finns tre klimatzoner norr, mellan och söder. Gränsvärdena är:

Klimatzon norr

Direktverkande el: 95 kWh/m² och år.
Annan uppvärmning: 130 kWh/m² och år.

Klimatzon mellan
Direktverkande el: 75 kWh/m² och år.
Annan uppvärmning: 110 kWh/m² och år.

Klimatzon söder
Direktverkande el: 55 kWh/m² och år.
Annan uppvärmning: 90 kWh/m² och år.

Energianvändning

Byggnadens energianvändning anges i kWh/m² och år. Denna räknas ut genom att man delar den uträknade årliga energiförbrukningen med den totala innerarean (Atemp) av huset.

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (U-värde)

U-värde är ett mått på hur mycket energi (värme) som överförs per m² genom en byggnadsdel. Det genomsnittliga U-värdet räknas ut för samtliga byggnadsdelar i klimatskalet, dvs. väggar, tak, dörrar fönster och grund. Gränsvärde: 0,5 W/m²K 
EnergiberakningarEnergiberakningar
Energiberakningar
Energiberäkningar