Energideklarationer

Energideklarationen visar hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad utan att komforten försämras. Deklarationen utförs av en energiexpert tillsammans med ägaren. Den visar den faktiska energiåtgången och ger råd om hur energiförbrukningen kan minskas.
Lönn Energi utför energideklarationer för både företag och privatpersoner, kontakta oss för mer information.

Lagen om energideklaration

En lag om energideklaration av byggnader trädde i kraft den första oktober 2006. Syftet med den nya lagen är att ge konsumenter saklig information och möjlighet att fatta beslut om sin energianvändning och en möjlighet att jämföra liknande byggnader. 

En oberoende energiexpert upprättar energideklarationen. Du som fastighetsägare står för kostanden och ansvarar för att energideklarationen blir gjord.
Boverket är ansvarig myndighet för registret av genomförda energideklarationer.
Utgift för energideklarationen kan vara avdragsgiltig, läs mer på skatteverket.se

När ska energideklaration upprättas

Lagen innebär att byggnader kommer att besiktas och uppgifter om byggnadens energianvändning och inomhusmiljö deklareras i energideklarationen vid försäljning, uthyrning och nybyggnation.
De åtgärdsförslag som ges i energideklarationen ger ägaren möjlighet att sänka kostnaderna för energianvändningen.

Vilka byggnader ska energideklareras och när?

De flesta som äger en byggnad berörs av den nya lagen då lagen omfattar alla kategorier av byggnader, med vissa undantag. Se vilka byggnader som berörs och vilka som är undantagna på Boverkets hemsida. Du kan även kontakta oss som energiexpert för råd om just din fastighet ska deklareras. 

Lokaler med offentlig verksamhet, byggnader som upplåts med nyttjanderätt och flerbostadshus ska ha deklarationer senast vid utgången av 2008. 
Övriga byggnader, t.ex. småhus, deklareras från och med 1 januari 2009. 

Vi ger tydlig och utförlig beskrivning som också innehåller en åtgärdsrapport som är utformad specifikt för det energideklarerade huset.