Om företaget

Ett företag som både tillhandahåller energideklarationer, energiberäkningar och som erbjuder konsultverksamhet omkring olika typer av byggnationer. Företaget vänder sig såväl till privatpersoner som till olika typer av företag.

Vår energiexpert

Bengt-Åke Lönn har mellan 1974 och 2010 varit delägare i byggföretaget Lönn & Söner i Sandviken. 

Han har en gedigen kunskap omkring byggnation av både ny, om - och tillbyggnationer av fastigheter. Han har 25 års erfarenhet med att arbeta med håltagning i betong och i träkonstruktioner som ofta kräver lösningar på plats. Detta har gett erfarenheter som är till stor nytta vid energideklarationer för att se hur en fastighet är uppbyggd. Bengt-Åke har dessutom en specialutbildning i fuktmätning och ventilation. 
Under hösten 2008 – våren 2009 utbildade sig Bengt-Åke till certifierad energiexpert . Under 2009 arbetade Bengt- Åke med energideklarationer först i Lönn & Söner. och sedan 2010 i Lönn Energi – Konsult. För att förstärka sin möjlighet till energideklarationerna har Bengt-Åke kompletterat med en utbildning i termografi. Vilket ger kunden möjlighet att se byggnaden i bilder med en värmekamera se Värmekamera.

Kontaktuppgifter

Lönn Energi AB
Hansbogatan 6
811 32  Sandviken

0707-10 50 53
bengt-ake.lonn@lonnenergi.se