Hus- och byggkonsultation

Vi kan erbjuda råd och stöd vid om- och tillbyggnation och vara kvalitetsansvarig även vid nybyggnation
Vilka byggnader ska ha en energideklaration?
Dessa byggnader ska ha en energideklaration
  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
  • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.
Energiklass
I energideklarationen anges en energiklass för byggnaden. Denna baseras på byggnadens energiprestanda jämfört med tillåten energiprestanda för en ny byggnad. Som exempel kan nämnas att energiklassen för en byggnad som uppfyller kraven för en ny byggnad är klass C.
  • Energideklarationen visar hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad utan att komforten försämras. Deklarationen utförs av en energiexpert tillsammans med ägaren. Den visar den faktiska energiåtgången och ger råd om hur energiförbrukningen kan minskas.
  • Vi ger tydlig och utförlig beskrivning som också innehåller en åtgärdsrapport som är utformad specifikt för det energideklarerade huset.
Dessa byggnader är exempel på byggnader som inte behöver ha någon energideklaration:
  • Bestämmelserna om energideklaration tillämpas endast på byggnader där energi används i syfte att påverka byggnadens inomhusklimat så att inomhustemperaturen överstiger 10 plusgrader.
  • Industrianläggningar och verkstäder.
  • Bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
  • Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Kontaktuppgifter

Lönn Energi AB
Hansbogatan 6
811 32  Sandviken

0707-10 50 53
bengt-ake.lonn@lonnenergi.se

R​​​​ådgivning

Behöver du råd och hjälp vid köp av hus så kan vi erbjuda olika lösningar, allt från rådgivning över telefon, besök på plats, fotografering med värmekamera etc.

Bengt- Åke Lönn har många års erfarenhet och stor kunskap inom byggnation och ett stort kontaktnät som kan förmedlas för utförandet av de arbeten som behövs.

Kontakta oss för mer information, frågor och prisuppgifter.