Blower Door

Täthetsprovning

Blower Door

Blower Door mäter tätheten på en byggnad och beräknar luftläckage. Tryckprovning med Blower Door kan med fördel kompletteras med termografering med en värmekamera som visar snabbt och tydligt var det finns täthetsproblem och brister i byggnadens isolering. 

Själva undersökningen tar ca 4 timmar, därefter tillkommer tiden för att behandla och tolka samt att skriva ut en rapport till er. Rapporten är komplett med bilder och förbättringsförslag. Det bästa är om beställaren kan vara med under själva undersökningen. 

Då får man fram var luft läcker in och ger en möjlighet att täta luftläckagen som då ger lägre energiförbrukning och ökad inomhuskomfort.
Termografering
Nu kan vi även undersöka värmeläckage med drönare som har värmekamera exempelvis problem med istappar, läckage vid värmeledningar i mark.

Blower Door
Vid byggnation av bostaden är det en fördel att göra en luftläckagesökning innan skivbeklädnad av insida på ytterväggar, tak görs för att kontrollera att ångspärren (plasten) är tät. Det är jättebra om kund eller hantverkare är med då och för att se hur det fungerar med lufttäthet och luftläckage i bostaden