Värmekamera - Termografering

Termografering är ett sätt att avslöja energitjuvarna i huset. Med värmekameran kan man lätt se var läckage finns någonstans. Värmekameran fångar upp föremålens värmestrålning och mäter dess temperatur.

Detta är en lämplig metod vid renovering av gamla hus, ombyggnationer, vid försäljning eller husköp. För bästa resultat bör temperaturskillnaden mellan inomhustemperaturen och utomhustemperaturen vara minst 7 grader. Vilket innebär att det går att använda värmekameran i stort sett hela året.
Områden där värmekameran är användbar:
  • För att upptäcka värmeläckage och kalldrag
  • Vid misstanke om fukt- eller vattenskador
  • Inför håltagning i golv eller andra ytor där det finns värmeslingor, dolda rör, ledningar eller golvvärme
  • Vid misstanke om överbelastning i elsystem
  • För att hitta läckagekällan vid stora istappar
Själva undersökningen tar ca 1-4 timmar, därefter tillkommer tiden för att behandla och tolka bilderna samt att skriva ut en rapport till er. Rapporten är komplett med bilder och förbättringsförslag. Det bästa är om beställaren kan vara med under själva undersökningen.

Det går utmärkt att komplettera en energideklaration med en termografering. 
Varmekamera Varmekamera
Varmekamera
Värmekamera

Tak i rum på övervåningen

vk1vk1
vk1

Bild av samma tak med värmekamera.
Blå färg motsvarar kalla områden där isolering saknas på vinden. 

TermograferingTermografering
Termografering
Termografering

Vardagsrum

vk3vk3
vk3

Vardagsrum med värmekamera, där blå kalla områden där isolering saknas områden motsvarar värmeläckor.